Archiwum Konkursu Bioetycznego

 

..

Informujemy, że Finał Konkursu Bioetycznego edycja II, który z powodu pandemii i obostrzeń sanitarnych nie odbył się na UPJPII w Krakowie, został przeprowadzony drogą internetową. Na ten moment jesteśmy przed rozdaniem nagród i wyróżnień dla pierwszych 15 Uczestników (do finału Konkursu dostało się 93 Uczestników).

.

Uroczyste wręczenie nagród – z zachowaniem wszelkich środków ostrożności sanitarnej – odbędzie się w najbliższą sobotę dnia 20 czerwca o godz. 15.00. w budynku głównym UPJPII w Krakowie, przy ul. Bernardyńskiej 3.

.

Fotorelacja wraz z opisem wydarzenia zostanie udostępniona po zakończeniu uroczystości.

.

 

**************

.

Szanowni Państwo,

 

 

Niestety z uwagi na ogólną sytuację epidemiologiczną,  planowany na 28 marca 2020 r. termin Finału Konkursu Bioetycznego edycja II na UJPII zostaje przesunięty na dzień 18 kwietnia 2020 r.

 

Jednakże, z powodu niemożliwych do przewidzenia okoliczności rozwoju sytuacji, powyższy termin będzie potwierdzony lub korygowany. 

 

.

 

 

KONKURS BIOETYCZNY edycja II

dla uczniów szkół ponadpodstawowych

organizowany przez

MIĘDZYWYDZIAŁOWY INSTYTUT BIOETYKI UPJPII oraz PORADNIĘ BIOETYCZNĄ w Krakowie

.

.

Zgłoszenie do KONKURSU BIOETYCZNEGO edycja II

.

Aby wziąć udział w Konkursie Bioetycznym edycja II, Opiekun naukowy powinien wysłać wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa szkoły w Konkursie Bioetycznym edycja II (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Bioetycznego edycja II).

Termin zgłoszeń upływa 15.02.2020 r.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji Uczestników w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych Uczestników.

 

I etap (szkolny)

Etap szkolny Konkursu Bioetycznego edycja II odbędzie się 28.02.2020 r. (piątek) o godz. 12:00 dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Jest w formie testu pisemnego, trwającego 1 godzinę lekcyjną (45 minut), za który można zdobyć 80 pkt. Opiekun naukowy powinien przesłać wyniki konkursu do czterech dni.

 

II etap (finał)

Finał Konkursu Bioetycznego edycja II odbędzie się 28.03.2020 r. (sobota) w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i będzie przebiegał następująco:
1. Rejestracja Uczestników 10.00 – 10.45
2. Test pisemny 11.00 – 12.15
3. Wykład 13.00 – 14.00
4. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród  14.00 – 15.15

 

.

LEKTURY DO KONKURSU BIOETYCZNEGO edycja II

 

Literatury zalecane do I etapu (szkolnego)

1) Bioetyka. Przewodnik dla młodych dostępne na stronie:
https://jedenznas.pl/ofundacji/przewodnik-bioetyka-dla-mlodych/

 

2) Europejska Konwencja Bioetyczna – Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny – wersja w j. polskim  dostępna na stronie:
https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Polish.pdf

 

3) Nowa karta pracowników służby zdrowia, Katowice 2017

 

4) Encyklika LAUDATO SI – wersja w j. polskim dostępna na stronie:
https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf

 

 Literatury zalecane do II etapu (finału)

1) Wszystkie lektury zalecane do I etapu (szkolnego)

2) Małgorzata Prusak Bioetyka dla farmaceuty Wydawnictwo Bernardinum 2018

3) Nowa karta pracowników służby zdrowia, Katowice 2017

4) Kodeks Etyki Lekarskiej dostępne na stronie:

https://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeksetyki-lekarskiej

5) Artykuły ks. dr hab. Grzegorza Hołuba (Medycyna Praktyczna – wersja internetowa)
POBIERZ TUTAJ

6) Artykuły ks. dr hab. Andrzeja Muszali ( Medycyna Praktyczna – wersja internetowa)
POBIERZ TUTAJ

 

.

ZAGADNIENIA

.

  1. Podstawy bioetyki – historia, koncepcja osoby i jej godność, pojęcia dobra i cnoty, przysięga Hipokratesa, sumienie i in.
  2. Bioetyka początku życia – status embrionu ludzkiego, sztuczne zapłodnienie, diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna, eksperymenty na embrionach, aborcja i in.
  3. Bioetyka trwania życia – relacja lekarz-pacjent, choroba, niepełnosprawność, cierpienie, eksperymenty medyczne, transplantacja, badania naukowe i eksperymenty biomedyczne, genetyka, komórki macierzyste, eugenika i in.
  4. Bioetyka końca życia – stany terminalne, agonia, definicje śmierci, postawy wobec śmierci, samobójstwo, eutanazja, opieka paliatywna, hospicjum i in.

 

.

NAGRODY w KONKURSIE BIOETYCZNYM edycja II

 

Dla laureata I miejsca:  Diamentowy Indeks UPJPII

oraz nagroda rzeczowa w postaci laptopa

Dla laureatów II i II miejsca: nagrody rzeczowe w postaci tabletów

 

* Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe dla Uczestników oraz Opiekunów naukowych

 

.

SPONSORZY

.

POLSKA FEDERACJA RUCHÓW OBRONY ŻYCIA I RODZINY

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

 

.

PATRONAT

.

KONKURS BIOETYCZNY edycja II został objęty patronatem przez

.

JM Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ks. prof. zw. dr hab. Wojciecha Zyzaka

.

oraz honorowym patronatem

.

Małopolskiego Kuratora Oświaty
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Kieleckiego Kuratora Oświaty

.

Patronat Medialny TVP Kraków

 

.

.

DOKUMENTY DO POBRANIA

.

1.    REGULAMIN KONKURSU BIOETYCZNEGO edycja II

2.    ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU BIOETYCZNEGO

3.    ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU BIOETYCZNEGO

4.    ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU KONKURSU BIOETYCZNEGO