Konkurs Bioetyczny

.

Informacje o konkursie:

– do 15.03.2021 – zgłaszanie Uczestników przez szkoły

– 26.03.2021 – I etap KB (szkolny)

– 24.04.2021 – II etap KB (finał)

 _______________________________________________________________________________________________

Z A P R O S Z E N I E

DO UDZIAŁU W KONKURSIE BIOETYCZNYM  edycja  III

.

Już po raz trzeci serdecznie zapraszamy Państwa Uczniów wraz z Opiekunami naukowymi do wzięcia udziału w Konkursie Bioetycznym edycja III, organizowanym przez Międzywydziałowy Instytut Bioetyki przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Poradnię Bioetyczną przy UPJPII.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, celem Konkursu Bioetycznego edycja II jest upowszechnianie wiedzy medycznej, biologicznej i filozoficznej z zakresu bioetyki, podniesienie kwalifikacji uczniów w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych i filozoficznych, a w szczególności dotarcie z promocją wiedzy do grup uczniów doświadczających barier edukacyjnych.

W poprzedniej edycji Konkursu Bioetycznego nasze przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Podkarpackiego Kuratora oświaty. A udział  Konkursie Bioetycznym zgłosiło ponad 130 Uczestników. Mamy nadzieję, że i w tej edycji tak będzie. Aby zachęcić Uczniów Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody:

  • Dla laureata I miejsca w finale KONKURSU BIOETYCZNEGO edycja III – Diamentowy Indeks Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz nagroda rzeczowa w postaci laptopa.
  • Dla laureatów II i III miejsca w finale KONKURSU BIOETYCZNEGO edycja III – nagrody rzeczowa w postaci tabletów.
  • Nadto dla wszystkich Uczestników finału KONKURSU BIOETYCZNEGO edycja III przewidziano upominki rzeczowe oraz dodatkowe nagrody dla laureatów (niespodzianka).

Jednocześnie prosimy Państwa o pomoc w przeprowadzeniu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez zachęcenie nauczycieli etyki, biologii, filozofii, wychowania do życia w rodzinie, katechetów do podjęcia pracy z Uczniami, w przeprowadzeniu I etapu  Konkursu Bioetycznego edycja III  w Waszych szkołach.

Wszelkie informacje oraz pełną dokumentację (Regulamin z załącznikami oraz materiały informacyjne) znajdziecie Państwo na stronie internetowej : https://www.poradniabioetyczna.pl/konkurs-bioetyczny/

Dokumentację zgłoszeniową do  Konkursu Bioetycznego edycja III  oraz wszelkie pytania proszę przesyłać na adres: [email protected]

.


Literatura do I etapu

.

1) Bioetyka. Przewodnik dla młodych  wydanie trzecie poprawione 

link do wersji papierowej:  https://jedenznas.pl/sklep-jeden-z-nas/

* wersje pdf dostępne w Internecie mogą być wydaniem pierwszym lub drugim;

2) Nowa karta pracowników służby zdrowia, Katowice 2017;

link do wersji pdf:

https://www.kdsz.pl/wp-content/uploads/dok/Nowa%20Karta%20Pracownik%C3%B3w%20S%C5%82u%C5%BCby%20Zdrowia/nowa%20karta%20pracownik%C3%B3w%20s%C5%82uz%CC%87by%20zdrowia.pdf

3) Dokument KONGREGACJI NAUKI WIARY – LIST Samaritanus bonus o opiece nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia

link do wersji pdf:

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200714_samaritanus-bonus_pl.html

.

Literatura  do II etapu

.

1) Bioetyka. Przewodnik dla młodych – wydanie trzecie;

2) Nowa karta pracowników służby zdrowia, Katowice 2017;

3) Kodeks Etyki Lekarskiej;

link do wersji pdf:

https://nil.org.pl/uploaded_images/1574857770_kodeks-etyki-lekarskiej.pdf

4)Dokument KONGREGACJI NAUKI WIARY – LIST Samaritanus bonus o opiece nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia;

5) Dokument KONGREGACJI NAUKI WIARY – DEKLARACJA O EUTANAZJI ;

link do wersji pdf:

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_eutanasia_pl.html

http://www.bobolanum.edu.pl/images/wykladowcy/filipowicz/pracownia/deklaracja_eutanazja.pdf

.

ZAGADNIENIA

.

1. Podstawy bioetyki – historia, koncepcja osoby i jej godność, pojęcia dobra i cnoty, przysięga Hipokratesa, sumienie i in.

2. Bioetyka początku życia – status embrionu ludzkiego, sztuczne zapłodnienie,  adopcja prenatalna, diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna, eksperymenty na embrionach, aborcja i in.

3. Bioetyka trwania życia – relacja lekarz-pacjent, choroba, niepełnosprawność, cierpienie, eksperymenty medyczne, badania naukowe i eksperymenty biomedyczne, tajemnica lekarska i in.

4. Seksuologia –metody planowania rodziny, antykoncepcja, sterylizacja i in.

5. Genetyka – genetyczne ulepszanie człowieka, terapia genowa, inżynieria genetyczna, klonowanie, komórki macierzyste, eugenika i in.

6. Transplantologia – pozyskiwanie narządów – zgoda dawcy, stwierdzenie śmierci, regulacja prawna.

7. Etyka końca życia – stany terminalne, agonia, definicje śmierci, postawy wobec śmierci, samobójstwo, eutanazja, opieka paliatywna, hospicjum.


.

ARCHIWUM KONKURSU BIOETYCZNEGO