Uzyskaj poradę

 

Zanim napiszesz do nas e-maila, prosimy zapoznaj się z informacją – Jak formułować pytania do instruktorów Poradni Bioetycznej – abyśmy mogli Ci jak najlepiej pomóc

Jak formułować pytania do instruktorów Poradni Bioetycznej?

 • Pamiętaj, że od sposobu opisania Twojego problemu zależy szybkość udzielenia odpowiedzi oraz jej treść. Im precyzyjniejsze sformułowanie pytania, tym łatwiej będzie instruktorowi zrozumieć, na czym polega Twoje pytanie – postaraj się, by Twoja wiadomość była w miarę możliwości treściwa i zrozumiała.
 • Poradni Bioetycznej zależy na zagwarantowaniu Tobie oraz opisanym przez Ciebie osobom maksymalnego standardu obsługi – w szczególności w zakresie merytorycznym oraz ochrony Twoich danych osobowych. Jako, że treści przez Ciebie opisywane mogą wiązać się z trudnymi i prywatnymi problemami, unikaj przekazywania w wiadomościach informacji, które pozwoliłyby na rozpoznanie tożsamości opisywanych przez Ciebie osób. Poradnia Bioetyczna nie prowadzi w szczególności zbiorów danych osobowych.
 • Opisując przypadek staraj się jedynie opisać problematykę konkretnej sytuacji, podając m.in. takie dane, jakie rzeczywiście mają znaczenie dla sprawy.
 • Nie podawaj w treści wiadomości nazwisk, adresów, danych kontaktowych (poza danymi koniecznymi do udzielenia odpowiedzi) ani innych informacji o podobnym charakterze. Poradnia Bioetyczna nie będzie takich danych przechowywać, a gdy zostaną one doręczone, zostaną usunięte.
 • Jeżeli pewne okoliczności będą niejasne, instruktor może się z Tobą skontaktować drogą e-mailową celem uszczegółowienia okoliczności mających znaczenia dla sprawy. Pamiętaj, że instruktor będzie się kontaktować tylko z e-maila należącego do Poradni. Nie masz obowiązku podawania żadnych odpowiedzi, a zwłaszcza takich które naruszyłyby Twoją prywatność.
 • Jeżeli uważasz, że któryś z instruktorów zna już Twoją sprawę, albo masz do niego konkretne pytanie – możesz skierować pytanie do konkretnego adresata. Pamiętaj jednak, że Organizator Poradni może zdecydować o przekazaniu sprawy także do innego instruktora, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 • Poradnia Bioetyczna zastrzega sobie odmowę udzielenia odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytanie. Może się tak stać w przypadku, gdy np. Twoje pytanie będzie niezrozumiałe bądź z innych względów. W przypadku w którym pytanie nie będzie dotyczyć sfery, którą zajmuje się Poradnia Bioetyczna, możesz otrzymać kontakt do innych instytucji.
 • Najpewniejszą formą uzyskania porady jest osobista wizyta w siedzibie Poradni Bioetycznej – pamiętaj, że jest ona anonimowa i bezpłatna.

  Adres email

  Wiadomość

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Poradni
  Zobacz regulamin Poradni