Zespół

.

W zespole Poradni Bioetycznej znajdują się wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie bioetyki – pracownicy służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki), teologowie, prawnicy, filozofowie, specjaliści rodzinni oraz wykładowcy akademiccy. Zespół Poradni Bioetycznej współpracuje z bioetykami i specjalistami w dziedzinie teologii i filozofii z Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Instruktorzy Poradni Bioetycznej udzielają porad w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego oraz zasady personalizmu chrześcijańskiego.

.

.

.

Ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII

Kierownik Poradni Bioetycznej przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zastępca dyrektora Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII, redaktor działu „Etyka” w
miesięczniku „Medycyna Praktyczna”. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. Redaktor „Newslettera bioetycznego” oraz „Encyklopedii bioetyki”. Członek Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych przy Konferencji Episkopatu Polski oraz członek komisji bioetycznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Autor książek z bioetyki („Embriologia starożytna”, „Bioetyka w dialogu”, „Przewodnik po cierpieniu”, „Współczesny Samarytanin”) oraz duchowości chrześcijańskiej.

Zainteresowania: Bioetyka ogólna, bioetyka początków życia (aborcja, sztuczne zapłodnienie, status embrionu ludzkiego), cierpienie, śmierć.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: wtorek 11.30 – 13.00 oraz po uzgodnieniu telefonicznym.

.

dorota-cichocka

Mgr Dorota B. Cichocka

Koordynatorka Poradni Bioetycznej przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Prawnik, bioetyk i psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji oraz Podyplomowych Studiów Retoryki na Wydziale Polonistyki i PAT. Absolwentka Instytutu Psychologii Stosowanej – Studium Psychologii i Psychoterapii w Krakowie, ze specjalizacją psychoterapia rodzin, dzieci i uzależnień. Absolwentka Podyplomowych Studiów Bioetyki UPJPII w Krakowie oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Lwowskiego i doktorantka na Wydziale Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.
Doświadczony praktyk i wykładowca akademicki, od kilku lat prowadzi Indywidualną Kancelarię Prawną oraz jest prawnikiem w Kancelarii Adwokackiej. Założycielka i Prezes Fundacji NEFROS – dla Dzieci czekających na przeszczep nerki, im. Fryderyka. Specjalizacja prawna z zakresu transplantacji i prawa autorskiego. Swoje umiejętności opiera na wieloletniej praktyce zawodowej, jak też na doświadczeniach osobistych.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

.

.

Lek. med. Katarzyna Dąbek

Lekarz neonatolog, bioetyk. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, absolwentka Podyplomowych Studiów z Bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Pracuje w Klinice Neonatologii w Rzeszowie.  Współpracuje z  Hospicjum Perinatalnym.

Zainteresowania: Okres prenatalny życia człowieka, dylematy etyczne w intensywnej terapii noworodkowej i dziecięcej, opieka paliatywna, naprotechnologia.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo.

.

.

Mgr Dagmara Dziarnowska

Absolwentka podyplomowych studiów z Bioetyki i Prawa Medycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, religioznawca. Założycielka Centrum Ratowania Embrionów – ratujemyembriony.pl, oraz strony informacyjnej invitroinfo.pl.

Zainteresowania: Okres preimplantacyjny życia człowieka, etyka początku życia, in vitro, diagnostyka preimplantacyjna, embriologia, etyka końca życia – eutanazja, śmierć mózgowa.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo.

.

.

sylwia-frajberg

Mgr Sylwia Frajberg

Absolwentka Podyplomowych Studiów z Bioetyki na UPJPII w Krakowie oraz studiów magisterskich na Wydziale Filozoficznym PAT – filozofia.

Zainteresowania: Problematyka związana z bioetyką końca życia (uporczywa terapia, sedacja, resuscytacja, analgezja, autonomia pacjenta, „testament życia”, opieka paliatywna), ekoetyka.

.

.

.

agnieszka-jalowska

Lek. med. Agnieszka Jalowska

Lekarz pediatra, pracuje w Klinice Neonatologii we Wrocławiu, absolwentka podyplomowych studiów z bioetyki, zaangażowana w Hospicjum Perinatalne i wsparcie rodzin z chorymi dziećmi, zarówno w okresie prenatalnym, jak i po urodzeniu, opiekę paliatywną oraz opiekę duchową w medycynie.

Zainteresowania: Okres prenatalny życia człowieka, dylematy etyczne w intensywnej terapii dziecięcej, opieka paliatywna.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo.

.

.

 

Mgr Ewelina Juda

Bioetyk, absolwentka Podyplomowych Studiów z Bioetyki na UPJP2. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych – Nauki o Rodzinie, pedagog. Zaangażowana w redakcję Newslettera Bioetycznego.

Zainteresowania:  bioetyka, etyka początków życia: aborcja, in vitro, metody naturalne, naprotechnologia, etyka końca życia: śmierć mózgowa.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo.

.

.

amelia-kowalczyk

Mgr Amelia Kowalczyk

Pielęgniarka, bioetyk, teolog. Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (wydział teologii), Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach – licencjat pielęgniarstwa w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki UPJPII. Obecnie pracuje w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w Zakładzie Radiologii, pracownia biopsji mammotomicznej, zajmując się diagnostyką piersi. Dodatkowo pracuje jako nauczyciel na kierunku medycznym – elektroradiologia w Policealnej Szkole Medycznej wykładając anatomię człowieka.

Zainteresowania: Początki życia (aborcja, problemy psychologiczne i duchowe po utracie dziecka oraz po aborcji, diagnostyka prenatalna, sztuczne zapłodnienie)

.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: : internetowo.

.

.

Dr med. Dariusz Kuć

Doktor nauk medycznych, lekarz specjalista medycyny rodzinnej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, Studiów Podyplomowych z Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych Leczenia Bólu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie asystent w Zakładzie Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wcześniej prowadził zajęcia ze studentami kierunki etyka i filozofia Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2009 roku lekarz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Jest przewodniczącym Komisji do spraw Uporczywej Terapii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Laureat nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz radiowy. Autor książki “Niedługie życie”.

Zainteresowania: Medycyna końca życia, opieka paliatywna.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo.

.

.

renata-laszko

Mgr Renata Laszko

Bioetyk, absolwentka Podyplomowych Studiów z Bioetyki na UPJPII, absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych – Nauki o Rodzinie, w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie.

Zainteresowania: Etyka początków życia, naprotechnologia, aborcja, in vitro, adopcja, opieka paliatywna, umieranie i śmierć, etyka zawodowa farmaceutów, teologia.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo.

.

.

Mgr Zuzanna Podraza

Bioetyk, absolwentka Podyplomowych Studiów z Bioetyki, absolwentka Technologii Chemicznej Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego o specjalności Technologia Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej, Licencjonowany Kosmetolog. Aktualnie w trakcie studiów doktoranckich Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Zainteresowania: Etyka początków życia, aborcja, in vitro, metody naturalne, medycyna estetyczna, opieka paliatywna, umieranie i śmierć.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

.

.

Dr n. biol. Agnieszka Przychodni

Bioetyk, antropolog, nauczyciel akademicki. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek biologia z wynikiem bardzo dobrym w 1996 r. Od 1997 r. pracuje w Zakładzie Auskologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2007 r. obroniła tytuł doktora nauk biologicznych w zakresie biologii na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Zajmuje się pracą naukową w zakresie antropologii fizycznej, uwarunkowań środowiskowych rozwoju i zdrowia człowieka, procesami starzenia się człowieka oraz aktywnością fizyczną i sprawnością osób starszych.
Poza pracą na uniwersytecie zajmuje się szeroko rozumianą problematyką bioetyczną, szczególnie w badaniach naukowych (biobanki) oraz zagadnieniami bioetycznymi z wiążącymi się z kresem życia człowieka. Ukończyła 2009 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie „Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny” oraz w 2012 r. Podyplomowe Studia z Bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo.

.

.

maria-morys

Mgr Maria Sula Morys

Bioetyk, psycholog, interwent kryzysowy.
Zainteresowania bioetyczne – dylematy etyczne związane z zabiegiem przerywania ciąży, niepłodnością, problemy psychologiczne i duchowe po utracie dziecka oraz po aborcji.
Doświadczenie w tworzeniu grup wsparcia dla kobiet niepłodnych i po poronieniu.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

.

.

krzysztof-andrzej-szczechowski

Dr n. med. mgr filozofii Krzysztof Andrzej Szczechowski

Bioetyk, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej, specjalista angiolog, transplantolog, filozof, etyk. Ukończył studia lekarskie na Wydziale Lekarskim ŚlAM w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny), studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowe studia z bioetyki na Uniwersytecie Papieski UPJPII w Krakowie. Autor ponad 80 publikacji z zakresu medycyny. Obecnie członek Komisji Etyki Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddz.Śl PTCHP wiceprzewodniczący Rady Społecznej w Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.

Zainteresowania: Chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa z wewnątrznaczyniową, angiologia, flebologia, limfologia, podologia ), gastroenterologia z proktologią, endokrynologia, onkologia chirurgiczna oraz filozofia nauki, filozofia przyrody, etyka lekarska, bioetyka, neurokogniwistyka, coaching, historia idei, problemy bioetyczne w praktyce transplantacyjnej.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo.

.

.

krzysztof-szymoniak

Mgr Krzysztof Szymoniak

Bioetyk, absolwent Podyplomowych Studiów z Bioetyki na UPJP2 oraz studiów magisterskich z biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Zaangażowany w redakcję wydawanego przez Instytut Bioetyki i Fundację „Jeden z Nas” Newsletter’a Bioetycznego. Dodatkowo pracuje jako specjalista do spraw badań klinicznych.

Zainteresowania: Tematyka początku życia oraz dylematy bioetyczne związane z nowoczesną biotechnologią: inżynieria genetyczna, klonowanie, komórki macierzyste itp.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo.

.

.

katarzyna-wojcik

Mgr Katarzyna Tarasek

Bioetyk, absolwentka Podyplomowych Studiów z Bioetyki na UPJP2, absolwentka studiów magisterskich z filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentka studiów z pedagogiki specjalnej (specjalność: oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Tłumacz książek z dziedziny bioetyki „Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia”, „Kurs bioetyki”, autorka pozycji z serii „ABC Bioetyki” pt. „Jerome Lejeune i jego pacjenci z trisomią 21”, pracuje z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.

Zainteresowania: Tematyka początku życia, wartość życia i jego ochrona od poczęcia oraz tematyka niepełnosprawności.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo.

.

.

daria-mikula-wesolowska

Dr Daria Mikuła Wesołowska

Bioetyk, lekarz hospicyjny, w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej, przedstawicielka środowiska naprotechnologii. Dyrektor Ogólnopolskiego Centrum Troski o Płodność (www.fccp.pl)

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo.

.

.

.

Dr n. teol. Katarzyna Wilczek

Dr n. teol. z zakresu antropologii teologicznej, bioetyk, mgr fizjoterapii. Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów z Bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Pracuje jako fizjoterapeutka w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie także pełni funkcję przewodniczącej Szpitalnego Zespołu ds. Etyki. Autorka publikacji z dziedziny nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Koordynatorka sesji etycznych podczas Międzynarodowych Konferencji Kardiologicznych.

.

Zainteresowania: człowiek, personalizm Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wartość życia zwłaszcza człowieka chorego, etyka końca życia, szczególnie opieka paliatywna, tematyka szpitalnych zespołów etycznych.

.

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo.