Zespół

W zespole Poradni Bioetycznej znajdują się wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie bioetyki – pracownicy służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki), teologowie, prawnicy, filozofowie, specjaliści rodzinni oraz wykładowcy akademiccy. Zespół Poradni Bioetycznej współpracuje z bioetykami i specjalistami w dziedzinie teologii i filozofii z Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Instruktorzy Poradni Bioetycznej udzielają porad w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego oraz zasady personalizmu chrześcijańskiego.

.