Zespół

 

 

 

W zespole Poradni Bioetycznej znajdują się wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie bioetyki – pracownicy służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki), teologowie, prawnicy, filozofowie, specjaliści rodzinni oraz wykładowcy akademiccy. Zespół Poradni Bioetycznej współpracuje z bioetykami i specjalistami w dziedzinie teologii i filozofii z Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Instruktorzy Poradni Bioetycznej udzielają porad w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego oraz zasady personalizmu chrześcijańskiego.

 

 

Ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII

Dr hab. teologii, dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, adiunkt w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej. Duszpasterz akademicki. Autor książek: Wybrane problemy etyczne z genetyki medycznej (1998); Medycyna a globalizacja (2003); Bioetyka w szkole (2007); Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej. Redaktor Encyklopedii bioetyki (wyd. I – 2005, wyd II – 2009). Prowadzi wykłady gościnne z bioetyki w Rosji, Białorusi, na Ukrainie i w Libanie; publikuje w miesięczniku dla lekarzy Medycyna Praktyczna.

 

Zainteresowania: Etyczne aspekty we współczesnej genetyce, etyka początków życia, prawo bioetyczne polskie i międzynarodowe, problemy etyczne związane z AIDS.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: piątek 9.45 – 11.00 po uzgodnieniu telefonicznym

 

 

 

dorota-cichocka

Mgr Dorota B. Cichocka

Prawnik, psychoterapeuta.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji oraz Podyplomowych Studiów Retoryki na Wydziale Polonistyki i PAT. Absolwent Instytutu Psychologii Stosowanej – Studium Psychologii i Psychoterapii w Krakowie, ze specjalizacją psychoterapia rodzin, dzieci i uzależnień. Student Podyplomowych Studiów Bioetyki UJPII w Krakowie oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Lwowskiego i doktorant na Wydziale Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.
Doświadczony praktyk i wykładowca akademicki, od kilku lat prowadzi Indywidualną Kancelarię Prawną oraz jest prawnikiem w Kancelarii Adwokackiej. Założyciel i Prezes Fundacji NEFROS – dla Dzieci czekających na przeszczep nerki, im. Fryderyka.

 

Specjalizacja prawna z zakresu transplantacji i prawa autorskiego. Swoje umiejętności opiera na wieloletniej praktyce zawodowej, jak też na doświadczeniach osobistych.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  

 

 

 

 

Lek. med. Katarzyna Dąbek

Lekarz neonatolog, bioetyk. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, absolwentka Podyplomowych Studiów z Bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Pracuje w Klinice Neonatologii w Rzeszowie.  Współpracuje z  Hospicjum Perinatalnym.

 

Zainteresowania: Okres prenatalny życia człowieka, dylematy etyczne w intensywnej terapii noworodkowej i dziecięcej, opieka paliatywna, naprotechnologia

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo

 

 

 

Mgr Dagmara Dziarnowska

Absolwentka podyplomowych studiów z Bioetyki i Prawa Medycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, religioznawca. Założycielka Centrum Ratowania Embrionów – ratujemyembriony.pl, oraz strony informacyjnej invitroinfo.pl.

 

Zainteresowania: Okres preimplantacyjny życia człowieka, etyka początku życia, in vitro, diagnostyka preimplantacyjna, embriologia, etyka końca życia – eutanazja, śmierć mózgowa.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo

 

 

 

sylwia-frajberg

Mgr Sylwia Frajberg

Absolwentka Podyplomowych Studiów z Bioetyki na UPJPII w Krakowie oraz studiów magisterskich na Wydziale Filozoficznym PAT – filozofia.

 

Zainteresowania: Problematyka związana z bioetyką końca życia (uporczywa terapia, sedacja, resuscytacja, analgezja, autonomia pacjenta, „testament życia”, opieka paliatywna), ekoetyka.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 

 

 

justyna-gajos

Mgr Justyna Gajos

Bioetyk. Absolwentka Podyplomowych Studiów z Bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych – nauki o rodzinie. Aktualnie w trakcie studiów doktoranckich z filozofii na UPJPII w Krakowie.

 

Zainteresowania: Bioetyka początku życia, antykoncepcja, naturalne metody rozpoznawania płodności, ekologia prokreacji, odpowiedzialne rodzicielstwo, pedagogika rodziny.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo

 

 

 

agnieszka-jalowska

Lek. med. Agnieszka Jalowska

Lekarz pediatra, pracuje w Klinice Neonatologii we Wrocławiu, absolwentka podyplomowych studiów z bioetyki, zaangażowana w Hospicjum Perinatalne i wsparcie rodzin z chorymi dziećmi, zarówno w okresie prenatalnym, jak i po urodzeniu, opiekę paliatywną oraz opiekę duchową w medycynie.

 

Zainteresowania: Okres prenatalny życia człowieka, dylematy etyczne w intensywnej terapii dziecięcej, opieka paliatywna.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo

 

 

 

amelia-kowalczyk

Mgr Amelia Kowalczyk

Pielęgniarka, bioetyk, teolog. Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (wydział teologii), Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach – licencjat pielęgniarstwa w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki UPJPII. Obecnie pracuje w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w Zakładzie Radiologii, pracownia biopsji mammotomicznej, zajmując się diagnostyką piersi. Dodatkowo pracuje jako nauczyciel na kierunku medycznym – elektroradiologia w Policealnej Szkole Medycznej wykładając anatomię człowieka.

 

Zainteresowania: Początki życia (aborcja, syndrom poaborcyjny, diagnostyka prenatalna, sztuczne zapłodnienie)

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: : internetowo

 

 

 

Lek. med. Szczepan Kaleciak

Bioetyk, absolwent Podyplomowych Studiów z Bioetyki na UPJPII. Lekarz, ukończył studia lekarskie na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Zainteresowania: systemy etyki lekarskiej, etyka początku życia, naprotechnologia, in vitro.

 

 

 

 

O. dr Robert Kiełtyka OFMConv

Absolwent Uniwersytetu we Fryburgu szwajcarskim, wykładowca Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Autor wielu artykułów, tłumaczeń i publikacji książkowych: Der Umgang mit Wachkoma-Patienten. Ein moraltheologischer Beitrag zur einer aktuellen Debatte, (2006), Wartość (nie)chcianego życia. Status antropologiczny płodów i noworodków anencefalicznych (2008).

 

Zainteresowania: Bioetyka niemieckojęzyczna, systemy etyczne, naturalne prawo moralne, etyka końca życia, dokumenty bioetyczne Kościoła Katolickiego, franciszkańska tradycja w teologii moralnej.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo

 

 

 

 

renata-laszko

Mgr Renata Laszko

Bioetyk, absolwentka Podyplomowych Studiów z Bioetyki na UPJPII, absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych – Nauki o Rodzinie, w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie.

 

Zainteresowania: Etyka początków życia, naprotechnologia, aborcja, in vitro, adopcja, opieka paliatywna, umieranie i śmierć, etyka zawodowa farmaceutów, teologia.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: czwartek 13.00 – 15.00

 

 

 

daria-mikula-wesolowska

Dr Daria Mikuła Wesołowska

Bioetyk, lekarz hospicyjny, w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej, przedstawicielka środowiska naprotechnologii. Dyrektor Ogólnopolskiego Centrum Troski o Płodność (www.fccp.pl)

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo

 

 

 

zuzanna-podraza

Mgr Zuzanna Podraza

Bioetyk, absolwentka Podyplomowych Studiów z Bioetyki, absolwentka Technologii Chemicznej Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego o specjalności Technologia Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej, Licencjonowany Kosmetolog. Aktualnie w trakcie studiów doktoranckich Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

 

Zainteresowania: Etyka początków życia, aborcja, in vitro, metody naturalne, medycyna estetyczna, opieka paliatywna, umieranie i śmierć.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 

 

 

agnieszka-prychodni

Dr n. biol. Agnieszka Przychodni

Bioetyk, antropolog, nauczyciel akademicki. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek biologia z wynikiem bardzo dobrym w 1996 r. Od 1997 r. pracuje w Zakładzie Auskologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2007 r. obroniła tytuł doktora nauk biologicznych w zakresie biologii na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Zajmuje się pracą naukową w zakresie antropologii fizycznej, uwarunkowań środowiskowych rozwoju i zdrowia człowieka, procesami starzenia się człowieka oraz aktywnością fizyczną i sprawnością osób starszych.
Poza pracą na uniwersytecie zajmuje się szeroko rozumianą problematyką bioetyczną, szczególnie w badaniach naukowych (biobanki) oraz zagadnieniami bioetycznymi z wiążącymi się z kresem życia człowieka. Ukończyła 2009 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie „Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny” oraz w 2012 r. Podyplomowe Studia z Bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo

 

 

 

marta-słotkowicz

Lek. wet. Marta Słotkowicz

Absolwentka podyplomowych studiów z bioetyki na UPJPII w Krakowie, lekarz weterynarii.
Ukończyła warszawską SGGW, gdzie rozpoczęła również doktorat i zdobywała doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
Obecnie pracownik międzynarodowej korporacji biotechnologicznej i mama wychowująca pierwsze dziecko. Mówi po angielsku i francusku.

 

Zainteresowania: Zagadnienia początków życia i etyka zawodów lekarskich.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo

 

 

 

maria-morys

Mgr Maria Sula Morys

Bioetyk, psycholog, interwent kryzysowy.
Zainteresowania bioetyczne – dylematy etyczne związane z zabiegiem przerywania ciąży, niepłodnością, problemami związanymi z syndromem poaborcyjnym.
Doświadczenie w tworzeniu grup wsparcia dla kobiet niepłodnych i po poronieniu.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 

 

 

krzysztof-andrzej-szczechowski

Dr n. med. mgr filozofii Krzysztof Andrzej Szczechowski

Bioetyk, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej, specjalista angiolog, transplantolog, filozof, etyk. Ukończył studia lekarskie na Wydziale Lekarskim ŚlAM w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny), studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowe studia z bioetyki na Uniwersytecie Papieski UPJPII w Krakowie. Autor ponad 80 publikacji z zakresu medycyny. Obecnie członek Komisji Etyki Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddz.Śl PTCHP wiceprzewodniczący Rady Społecznej w Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.

 

Zainteresowania: Chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa z wewnątrznaczyniową, angiologia, flebologia, limfologia, podologia ), gastroenterologia z proktologią, endokrynologia, onkologia chirurgiczna oraz filozofia nauki, filozofia przyrody, etyka lekarska, bioetyka, neurokogniwistyka, coaching, historia idei, problemy bioetyczne w praktyce transplantacyjnej.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: I czwartek miesiąca 12.00 – 12.45

 

 

 

krzysztof-szymoniak

Mgr Krzysztof Szymoniak

Bioetyk, absolwent Podyplomowych Studiów z Bioetyki na UPJP2 oraz studiów magisterskich z biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Zaangażowany w redakcję wydawanego przez Instytut Bioetyki i Fundację „Jeden z Nas” Newsletter’a Bioetycznego. Dodatkowo pracuje jako specjalista do spraw badań klinicznych.

 

Zainteresowania: Tematyka początku życia oraz dylematy bioetyczne związane z nowoczesną biotechnologią: inżynieria genetyczna, klonowanie, komórki macierzyste itp.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo

 

 

 

katarzyna-wojcik

Mgr Katarzyna Wójcik

Bioetyk, absolwentka Podyplomowych Studiów z Bioetyki na UPJP2, absolwentka studiów magisterskich z filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentka studiów z pedagogiki specjalnej (specjalność: oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Tłumacz książek z dziedziny bioetyki „Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia”, „Kurs bioetyki”, autorka pozycji z serii „ABC Bioetyki” pt. „Jerome Lejeune i jego pacjenci z trisomią 21”, pracuje z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.

 

Zainteresowania: Tematyka początku życia, wartość życia i jego ochrona od poczęcia oraz tematyka niepełnosprawności.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo

 

 

 

Dr n. med. Monika Zazula

Biolog molekularny, bioetyk.

 

Zainteresowania: Genetyka, epigenetyka, embriologia, zapłodnienie in vitro, choroby rzadkie, patofizjologia, onkologia, badania kliniczne, diagnostyka molekularna.

 

Dyżur w Poradni Bioetycznej: internetowo